ITI, Jail Road Hari Nagar
Faculty
Print

 

S.NO Name Of the Official Designation & Trade Date of Appttt. In Dept Date of Present Posting
1 Smt. Anuradha G.I 24/08/1990 29/08/2013
2 Sh. Ram Dayal G.I 16/06/1989 8/2/2014
3 Sh. Prahlad Singh G.I 27/08/1990 1/11/2016
4 Sh. Subhash Chander G.I 29/08/1990 16/08/2014
5 Sh. Sunit Arora G.I 25/08/1989 1/9/2016
6 Sh.Neeraj Rajpal AVTS INTR. 10/3/2003 21/12/2010
7 Sh. Ashok Balyan C.I (Electronics) 19/04/1999 19/04/1999
8 Smt Preeti Yadav C.I (DMC) 31/03/1997 28/10/2014
9 Sh. Sanjay kr Pandey C.I (DMC) 22/05/1995 3/1/2006
10 Smt. Lemta C.I (STENO) 24/11/1995  Sept. 2014
11 Smt Manjit Kaur C.I (C&S) 29/10/1991 1/5/2014
12 Sh. O.P Behl C.I (STENO) 6/11/1992 14/02/2007
13 Sh. Rajesh Pulyani C.I (MATHS) 14/10/199 27/02/2004
14 Sh. Jankesh Kumar LIBRARIAN 26/06/2000 26/06/2000
15 Sh. Surender Pal C.I (ELECT.) 3/8/1992 9/1/2007
16 Sh. Shyam Lal Sharma C.I (FITTER) 9/11/1990 3/12/1996
17 Sh. N.K  Saroha C.I (FITTER) 28/08/1997 3/1/2007
18 Sh. Narender  C.I (FITTER) 3/3/1999 9/12/2014
19 Sh. Pushpender Kumar C.I (FITTER) 4/4/1996 4/4/1996
20 Sh. Sushil Kumar C.I (TURNER) 28/02/1997 12/8/2008
21 Sh. Amrit Pal C.I (MACHINIST) 1/3/1999 1/12/2011
22 Sh. Mahesh Yadav C.I (M/MECH.) 7/3/1996 10/9/1999
23 Sh. Sanjay Singhal C.I (S/MECH.) 23/04/1998 23/04/1998
24 Sh. Tarun Tyagi M.I. 26/11/2011 22/03/2012
25 Smt Sarita Sharma C&S 30/09/1998 2/11/2004
26 Sh. Ram Dhan millwright inst. 9/12/1997 8/5/2001
27 Sh. Manoj Kumar C.I. (COPA) 7/11/1994 22/10/2014
28 Sh.Ashok Kumar. M.I  12/12/1990 23/12/2014
29 Sh. K.K.Prasad M.I 7/1/1997 18/08/2016
30 Sh. Arvind Yadav M.I 19/05/2000 9/8/2016
31 Sh. Rajesh Kumar C.I. (COPA) 23/04/1998 1/9/2016
32 Sh. Bhagwati Prasad C.I (Electrician) 12/7/1995 1/8/2016
33 Sh. Raj Kumar CI (S/Mech) 3/2/1995 9/8/2016
34 Sh. Anil Kumar C.I (RAC) 20/11/1997 1/6/2016
35 Sh. Krishan Lal C.I(Welder) 16/07/1992 10/8/2016
36 Sh. Sanjeev Sehgal C.I(Diesel Mech) 1/5/1998 24/08/2017
37 Sh. Jugal Kishore CI 22/12/1988 25/08/2017
38 Sh. Pradeep Kumar C.I(Plumber) 1/8/1997 17/11/2017
39 Sh. Jitender STORE KEEPER 1/2/1995 7/3/2005
40 Smt Nirmala Peon 11/12/2002  
41 Sh. Sunil Kumar W.S.A 6/6/2007 13/06/2007
42 Sh. Jeevan Lal W.S.A 13/08/1990 9/10/2015
43 Sh. Chetram Meena W.S.A 21/05/1996 3/9/2004
44 Smt Rajwanti Sweeper 6/12/1988 6/7/1989
45 Sh. Sunder Lal C.C.I (WELDER) 1/3/2007 1/3/2007
46 Ms. Priyanka Suryan C.C.I (COE-IT BBBT-6) 12/1/2010 1/12/2012
47 Smt. Laxmi Dhanik C.C.I (C&S) 2/1/2009 2/3/2013
48 Smt. Shikha Dwivedi Pandey C.C.I (COE-IT AM-3) 22/12/2009 22/12/2009
49  Sh. Shiv Kumar Anuragi    C.C.I (M.M.V) 17/10/2013 17/10/2013
50 Sh. Lalit Kumar C.C.I (R.AC) 1/7/2009 1/7/2009
51 Smt. Megha C.C.I (COPA) 2/1/2007 5/11/2018
52 Sh. Anil Bhardwaj C.C.I ( S/MECH.) 27/01/2012 27/01/2012
53 Sh. Sajan Hussain C.C.I (I.D.D) 24/01/2012 24/09/2013
54 Sh. Kapil Dua C.C.I (COPA) 17/10/2013 17/10/2013
55 Sh. Amit Dabas C.C.I (IT) 17/10/2013 17/10/2013
56 Sh. Harpreet Singh C.C.I (MACHINIST) 17/10/2013 17/10/2013
57 Sh. Malkeet Singh C.C.I ( TURNER) 17/10/2013 17/10/2013
58 Nitin Arora C.C.I(Mech. Auto Elec. & Electronics 8/10/2013 26/05/2016
59 Smt. Anita Gupta C.C.I.(Emp. Skill) 5/1/2009 28/04/2017
60 Sh. Vinod Kumar C.C.I (Elec. Mech) 27/01/2012 16/07/2016
61 Smt. Pragya Jyoti C.C.I.(HSI) 8/10/2013 5/8/2016
62 Smt. Seema Sharma C.C.I.(COPA) 25/01/2012 1/6/2016
63 Sh. Ashwani C.C.I(F&B Service Assistant) 2/3/2102 23/07/2018
64 Smt. Puja Gaur C.C.I(Emp. Skill) 17/11/2017 17/11/2017
65 Sh. Sparsh Mudgal Part time(Food Production) 25/10/2018 25/10/2018

Last Updated :27/Sep/2019